Skapa ett snyggt innerhörn

 Skär bort uppe och nere på paneländarna så det blir en tapp kvar i mitten.Foga
ihop paneländarna enligt bilden under.Då täcker tappen fasen mellan panelerna.